CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Ronneby-området.

Vi är nu i Ronneby-området och bygger ut fiber näten ytterligare. Vi är ödmjukt tacksamma för uppdragen och förtroendet. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för beställningen.