God Jul & Gott Nytt År!

CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Karlshamns Kommun

Vi har fått möjligheten att bygga ut fibernätet för bredband till flera lägenhetsområden inom Karlshamns Kommun. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.

Fibernätsutbyggnad inom Ronneby området

Vi är nu och bygger ut fibernätet ytterligare inom Ronneby Kommuns område samt installerar bredbandskunder. Vi tackar vår uppdragsgivare Ronneby Miljö & Teknik AB för förtroendet och uppdraget.

CSAB installerar IoT-tjänster

Vi har påbörjat med installationer inom sk. Närståendestöd som är en ganska ny tjänst inom IoT och vi utför nu installationer inom Karlskrona området. Vi tackar vår beställare Th1ng AB för uppdragen och förtroendet.

CSAB bygger ut fibernätet samt installerar bredbandskunder inom Karlskrona-området.

CSAB bygger ut fibernätet samt installerar bredbandskunder inom Karlskronaområdet. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Karlshamns området

Vi är nu och bygger ut bredbandsnätet ytterligare inom Karlshamns Kommuns område, på flera orter. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB, för förtroendet och beställningarna.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi inom CSAB önskar våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År.

CSAB ISO-Certifierade 9001, 14001 och 45001

Det är med stor glädje att CSAB nu tar nästa steg i utvecklingen och är numera ISO-Certifierade inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö. Stort tack till alla för ett fantastiskt arbete.

Nytt teknikhus-nod inom Karlshamns området

I samband med flytt till nytt teknikhus-nod för bredbandskunder i norra delarna av Karlshamn Kommun, så bygger samt installerar vi inom CSAB ett nytt fiberkabelnät för vår beställare Karlshamn Energi AB. Vi tackar för uppdraget och förtroendet.

CSAB installerar fastighetsnät i Karlskrona

Vi är nu och installerar bredbandsnät med fiber i lägenhetshus i Karlskrona. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

Utökning av fibernätet inom Karlshamns Hamn

Karlshamns Hamn expanderar verksamheten och bygger ut inom området och vi inom CSAB har fått förtroendet att bygga ut samt installera fibernätet i området. Vi tackar vår beställare Nordlo och Karlshamns Hamn för uppdragen.

STORT TACK alla kunder, leverantörer och samarbetspartners för ett mycket gott och utvecklande samarbete under året ! Nu när detta året går mot slutklämmen, så tänkte vi också från oss på CSAB, att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år !