God Jul & Gott Nytt År

Vi inom CSAB tackar alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för ett mycket bra och trevligt samarbete under året och önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

http://www.csab.se/2021/12/1348/

CSAB och Asfaltbolaget bygger ut bredbandsnätet inom Karlskronaområdet!

CSAB har tillsammans med Asfaltbolaget Sverige AB fått möjligheten via upphandling att bygga ut med bredband via fiberkablar till landsbygden inom Karlskrona Kommun. Vi tackar våra beställare Asfaltbolaget och Affärsverken för förtroendet och beställningen.

Bredbandsutbyggnad inom Karlshamns Skärgård

Vi inom CSAB har fått möjligheten att bygga ut samt installera fiberbaserat bredband inom Karlshamns Skärgård. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för beställningen och förtroendet.

Utbyggnad av bredband på landsbygden inom Karlskrona Kommun.

CSAB har tillsammans med Asfaltbolaget fått möjligheten att bygga, installera och driftsätta bredband till de boende på landsbygden inom Karlskrona området. Vi tackar vår samarbetspartner Asfaltbolaget samt vår beställare Affärsverken Karlskrona AB, för beställningen samt förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandet inom Ronneby-området

Vi är nu och bygger ut fibernätet på landsbygden inom Ronneby-området. Vi tackar vår beställare Ronneby Miljö & Teknik AB för uppdraget och förtroendet.

Bredband till fler företag i Karlshamnsområdet

Vi bygger ut bredbandsnätet ytterligare och nu så är det fler företag inom Karlshamns-området som får tillgång till dagens- och morgondagens teknik tjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.

God Jul & Gott Nytt År

Vi inom CSAB önskar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer samt vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

CSAB bygger bredbandsnät inom Torsås Kommun

CSAB bygger samt installerar bredbandsnät på landsbygden inom Torsås Kommun. Vi har startat upp med bredbandsutbyggnaden inom de sydöstra delarna av Torsås Kommun och under våren 2021, så kommer kunderna inom detta området att få tillgång till dagens- och morgondagens bredbandstjänster via fiberbaserat bredband. Vi tackar vår beställare Torsås Kommun/ Torsnet AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandsnätet på landsbygden inom Karlshamns-området!

Vi är nu och bygger ut bredbandsnätet med fiber på landsbygden norr om Hällaryd, så att de boende i området Långehall, m fl får tillgång till dagens- samt morgondagens tekniktjänster inom bredbandsområdet. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB för uppdraget och förtroendet.

Bredbandsutbyggnad inom Karlskrona-området.

CSAB tillsammans med Asfaltbolaget bygger ut bredbandsnätet ytterligare inom Karlskrona Kommun. Vi bygger nu ut fibernätet för fastigheter i Kestorp-Buggamåla-Spjutsbygd-området. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB och samarbetspartner Asfaltbolaget Sverige AB för uppdraget.