CSAB installerar IoT-tjänster

Vi har påbörjat med installationer inom sk. Närståendestöd som är en ganska ny tjänst inom IoT och vi utför nu installationer inom Karlskrona området. Vi tackar vår beställare Th1ng AB för uppdragen och förtroendet.

CSAB bygger ut fibernätet samt installerar bredbandskunder inom Karlskrona-området.

CSAB bygger ut fibernätet samt installerar bredbandskunder inom Karlskronaområdet. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

CSAB bygger ut bredbandsnätet inom Karlshamns området

Vi är nu och bygger ut bredbandsnätet ytterligare inom Karlshamns Kommuns område, på flera orter. Vi tackar vår beställare Karlshamn Energi AB, för förtroendet och beställningarna.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi inom CSAB önskar våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År.

CSAB ISO-Certifierade 9001, 14001 och 45001

Det är med stor glädje att CSAB nu tar nästa steg i utvecklingen och är numera ISO-Certifierade inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö. Stort tack till alla för ett fantastiskt arbete.

Nytt teknikhus-nod inom Karlshamns området

I samband med flytt till nytt teknikhus-nod för bredbandskunder i norra delarna av Karlshamn Kommun, så bygger samt installerar vi inom CSAB ett nytt fiberkabelnät för vår beställare Karlshamn Energi AB. Vi tackar för uppdraget och förtroendet.

CSAB installerar fastighetsnät i Karlskrona

Vi är nu och installerar bredbandsnät med fiber i lägenhetshus i Karlskrona. Vi tackar vår beställare Affärsverken Karlskrona AB för uppdraget och förtroendet.

Utökning av fibernätet inom Karlshamns Hamn

Karlshamns Hamn expanderar verksamheten och bygger ut inom området och vi inom CSAB har fått förtroendet att bygga ut samt installera fibernätet i området. Vi tackar vår beställare Nordlo och Karlshamns Hamn för uppdragen.

CSAB åtgärdar större kabelfel i Ronneby-området

Vi har i veckan åtgärdat ett större kabelfel i Ronneby-området efter en schaktskada. Med ett stort engagemang samt arbete i skift, så åtgärdades kabelskadorna väldigt snabbt och bra.

CSAB installerar bredband på landsbygden i Karlskrona

Vi har tillsammans med vår samarbetspartner Asfaltbolaget vunnit ytterligare en upphandling, där vi kommer att bygga ut bredbandet till de boende på landsbygden inom Karlskrona Kommun. Vi tackar vår samarbetspartner Asfaltbolaget och vår beställare Affärsverken i Karlskrona för uppdraget och förtroendet.